Supervisionsgruppe for psykologer

Fælles faktorer, klient feedback og professionel udvikling

 

Supervisor: Bruno Vinther

 

Få dækket alle dine supervisionstimer i ét samlet gruppeforløb i dit autorisationsforløb eller deltag bare fordi det er spændende og lærerigt.

 

Supervisionsgruppen er for psykologer, der er optaget af, hvad der er særligt betydningsfuldt for effektivt og engagerende hjælpearbejde. Den er for dig, der arbejder med børn, unge eller voksne med fokus på bedring og udvikling. Det kan for eksempel være psykologer, der arbejder med psykoterapi i forskellige kontekster, familiebehandling, pædagogisk-psykologiske opgaver mm. Supervisor er autoriseret psykolog med mange års erfaring i terapeutisk og støttende arbejde i en række forskellige kontekster. Han har gennem mange år været særligt optaget af, hvad forskningen peger på som særlig betydningsfuldt for forandring i behandlingsarbejde.

 

Supervisionens metode og form

Gruppen består af 3-5 deltagere. Vi mødes 10 hele dage over året 2021 I Gentofte. Frokost, snacks, kaffe og the er alle dage inkluderet.

 

Supervisionen har særligt fokus på terapiens fælles faktorer, også ofte nævnt som non-specifikke faktorer samt på den enkelte deltagers udvikling af kompetencer i relation til disse. Dagene vil variere i form, hvor både mindre oplæg fra supervisor samt supervision på deltagernes konkrete cases vil skabe solid og nyttig læring for deltagerne. Deltagerne vil være aktivt deltagende i supervisionerne som reflekterende og støttende team for den, som superviseres.

 

Supervision med fokus på professionel udvikling baseret på klienters feedback, data og praksis.

Supervision har som sit fornemste formål i sidste ende at komme klienterne til gode. Dette formål søges sikret gennem to opmærksomheder og fokuspunkter. Først i relation til den enkelte sag, der tages op for at sikre dens succes og nytte for klienten. Dernæst vil vi gennem forløbet have fokus på deltagerens udvikling af centrale terapeutiske kompetencer.

Supervisionen vil i tråd med ovenstående søge at inddrage klienternes feedback samt have udgangspunkt i konkret praksis. Derfor opfordres deltagerne til systematisk at indfange klient-feedback og så vidt muligt medbringe videooptagelser af deres terapeutiske arbejde. Vi vil også lege, øve og træne konkrete terapeutiske færdigheder fx gennem rollespil og andre øvelser. Dette vil altid tage udgangspunkt i deltagernes egne mål, udformet og defineret i samarbejde med supervisor.

 

Meritering

Ift. autorisation: De 60 timers supervision konverteres til 40 timer i gruppesupervision og gælder både ift. ”Supervision i gruppe” og ”Ekstern supervision”.

 

Om supervisor

Bruno Vinther er autoriseret psykolog med egen praksis. Han arbejder med terapi, supervision og undervisning med fokus på virksomme faktorer i behandlingsarbejde, her altså særligt hvordan man kan styrke sine kompetencer ift. hvad forskningen peger på at særlige vigtige færdigheder i behandlingsarbejde, de såkaldt fælles faktorer eller non-specifikke faktorer. Bruno har arbejdet med Feedback Informed Treatment (FIT) siden 2006 i en række forskellige behandlingskontekster og er ICCE-certificeret FIT-træner. Bruno er tilknyttet som underviser og supervisor i flere organisationer, der anvender og implementerer FIT i deres daglige praksis.
Han er bidragyder til bogen ”Feedback Informed Treatment i praksis – arbejde med borgerens feedback i en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) med et kapitel om ­FIT i ­gruppeterapeutisk arbejde. Bruno er særligt optaget af ­sikringen af virksomt og inddragende samarbejde med unge og voksne, og de kontekster hvor indenfor dette arbejde finder sted.

 

Sted: Adolphsvej 43B, stuen, 2820 Gentofte.

 

Tid og datoer: Alle dage er fra kl. 9:00-16:00 på disse datoer: 22/2, 23/3, 14/4, 17/5, 17/6, 23/8, 21/9, 12/10, 11/11, 9/12.

 

Pris: kr. 24.000 ekskl. moms. Er du eller din arbejdsplads ikke momsregistreret tilbyder vi forløbet til en samlet pris på kr. 24.000.

 

Kontakt: Bruno Vinther, bv@vinthermosgaard.dk, tlf. 28 56 76 49