Handelsbetingelser

Vinther og Mosgaard ApS eges og drives af psykolog Jacob Mosgaard og psykolog Bruno Vinther. Virksomheden udbyder kurser til psykologer, terapeuter og andre interesseret i forandringsarbejde generelt. De enkelte kurser afholdes i forskellige egnede kursuslokaler, bookede til det konkrete kursus.

 

Tilmelding

Samtidig med tilmeldingen opkræves det fulde kursusgebyr. Når kursusgebyret er modtaget hos Vinther og Mosgaard Kurser, er du sikret en plads på det ønskede kursus. Som hovedregel vil kursusgebyret kunne refunderes ved afmelding indtil 3 måneder før første kursusdag. Se det enkelte kursus for den gældende afmeldingsfrist. Efter afmeldingsfristen refunderes kursusgebyret ikke, men pladsen kan overleveres til en anden deltager, den tilmeldte måtte kunne finde. I det tilfælde skal tilmeldte oplyse navn, uddannelsestitel, adresse, tlf.nr. samt mail på personen, der overtager pladsen på kurset. I visse tilfælde kan Vinther og Mosgaard Kurser være behjælpelige med at finde en deltager, der kan overtage pladsen på kurset, såfremt der er interesserede på venteliste til det omhandlende kursus.

 

Fremmøde regler

Som udgangspunkt forventer Vinther og Mosgaard Kurser, at deltagerne har 100% fremmøde til kurserne.

Ved kurser, der er gældende til specialistuddannelserne, følger Vinther og Mosgaard de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykologforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt: Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister, dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med Vinther og Mosgaard Kurser om erstatningstimer alt efter omstændighederne i det konkrete tilfælde.

 

Ændringer og aflysning af kursus fra Vinther og Mosgaard Kurser

Vinther og Mosgaard Kurser tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil kursusstart.

I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder, vil tilmeldte få det fulde kursusgebyr refunderet.

Kontaktoplysninger for virksomheden:

Jacob Mosgaard: jm@vinthermosgaard.dk  Tlf. 51 64 14 99.

Bruno Vinther:  bv@vinthermosgaard.dk  Tlf. 26 27 56 33

 

Adresse

Vinther og Mosgaard Kurser ApS

Adolphsvej 43B, 1.

2820 Gentofte