Aktuelle undervisere

Anders Fogh Jensen

Underviser

Anders Fogh Jensen er filosof, dramatiker og foredragsholder, samt debatør i de offentlige medier. Ph.D. fra Københavns universitet og D.E.A. fra Sorbonne, Paris.

Han arbejder med filosofiske samtaler og supervision af psykologer. Anders er bl.a. forfatter til bøgerne Projektsamfundet, Projektmennesket, Mellem ting – Foucaults filosofi, Metaforens magt, Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? samt teaterstykket, De danser alene. Anders har siden 2018 været forstander på Vestjyllands Højskole.

Læs mere på www.filosoffen.dk

Benedicte Schilling

Underviser

Benedicte er cand. psych. aut. klinisk psykolog, specialistgodkendt for børn, unge & familier. Akkrediteret supervisor & træner, forfatter og systemisk efteruddannet både i Danmark og England i specialerne familier, ledelse og organisationer.

Hun er specialist i arbejdet med børn, unge, voksne og familier i de sociale og psykiatriske kontekster gennem 25 år i både Danmark og England.

Forfatter til bøger om systemisk supervision og diverse artikler om bl.a. supervision og professionsudvikling.
Rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i bl.a. Danmark, Sverige og England. Initiativtager til Psykologfagligt selskab for supervision i Dansk Psykolog Forening i 2008, som hun har fungeret som formand for lige siden. Hun driver uddannelsesinstituttet Schilling CTS Ltd. som især beskæftiget sig med supervision, træning og professionsudvikling for alle, som har opgaver med børn, unge, familier og socialt udsatte i det sociale, psykiatriske og uddannelsesmæssige område.

Bruno Vinther

Underviser

Bruno Vinther underviser i Introduktionskurer til Feedback Informed Treatment (FIT).
Bruno har arbejdet med FIT siden 2006 i en række forskellige behandlingskontekster og er ICCE-certificeret FIT-træner.

Han er autoriseret psykolog og driver privat praksis, hvor han udover terapi også yder undervisning og supervision. Han er tilknyttet som underviser og supervisor i flere organisationer, der anvender og implementerer FIT i deres daglige praksis.
Han er bidragyder til bogen ”Feedback Informed Treatment i praksis – arbejde med borgerens feedback i en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) med et kapitel om ­FIT i ­gruppeterapeutisk arbejde. Bruno er særligt optaget af ­sikringen af virksomt og inddragende samarbejde med unge og voksne, FITs anvendelse i netværks­arbejdet samt FIT i gruppebehandling og FIT i parterapi.

Camilla Obel

Underviser

Camilla Obel er uddannet lærer, og har igennem mange år arbejdet som skoleleder.

Camilla har stor erfaring med børn og unge, der balancerer på randen af eksklusion, og børn med svære livsbetingelser. Jeg har et indgående kendskab til specialundervisning, både fagligt, didaktisk og pædagogisk og samtidig en stor viden om det almene område. Hun er medforfatter til bøgerne ’Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndter følelserne i fællesskab’ og ’Vredeshåndtering for unge’ samt en række artikler.

Aktuelt arbejder Camilla dels i egen praksis, hvor hun tilbyder vredeshåndteringsforløb til børn, unge og deres familier og dels som metodeudvikler og projektleder på ’Diamantforløbene – vredeshåndtering for børn, unge og professionelle’. Fra 1.8.2019 flytter Diamantforløbene over i HAFU – institut for liv.

Christian Møller Pedersen

Underviser

Christian er specialpsykolog i psykiatri og til daglig fagchef ved AS3 Work & Care.

Han har mange års erfaring med og interesse for at foretage og undervise i assessment bredt set, bl.a. i både psykiatrisk og kommunalt regi samt indenfor sundhedsområdet. Christian har særligt fokus på udvælgelse og kombination af forskellige assessmentmetoder og på praktiske modeller, der kan hjælpe til at vægte og integrere undersøgelsesfund.
Han er meget optaget af, hvordan klienten / patienten kan involveres aktivt i assessmentprocessen og hvordan denne kan være med til at opkvalificere faglige vurderinger og behandlingsplanlægning. Christian har endvidere gennem mange år beskæftiget med selvmordsforebyggelse, differentialdiagnostik, lidelser indenfor det affektive spektrum, psykoterapi samt forskning og undervisning af forskellige faggrupper.

Daryl Chow

Underviser

Dary Chow, ph.D. er senior Associate i The International Center for Clinical Excellence. I sin hjemby Singapore arbejdede Daryl som senior psykolog i The Insititute for Mental Health, Woodbridge Hospital og i The Early Psychosis Intervention Program (EPIP).

Han tilbød psykoterapi til indlagte og ambulante patienter, undervisning og konsultation samt klinisk supervision. Derudover var han spydsspids for og samarbejdede med klinisk forskning i Difficult Conversations in Therapy (DCT). Daryl er medredaktør og medforfatter på bogen ”The Write to Recovery: Personal Stories & Lessons About Recovery From Mental Health Concerns”, som er en hjertevarm samling af fortællinger fra klienternes kampe og bedringsprocesser, som sammevæves med de involverede fagprofessionelles perspektiver.
Daryl har for tiden base i Western Australia, tilknyttet som rådgivende psykolog og godkendt klinisk supervisor. Han arbejder med en gruppe af engagerede privatpraktiserende psykologer med base i Henry Street Center, Freemantle, WA.
Som en del af sin Ph.D. undersøgte Daryl sammen med Scott D. Miller, Ph.D. temaer angående udviklingen og praksisserne, som kendetegner særligt effekfulde terapeuter. Daryl og Scott D. Miller er medforfattere på en kommende bog Better Results: AStep-by-Step Guide to Deliberate Practice. De samarbejder desuden om andre undersøgelser angående ekspert performance i psykoterapi rundt om i verden.
Daryl underviser på workshops i Australien, Singapore og Chicago i emner som Feedback Informed Treatmen (FIT), klinisk supervision, professionel udvikling, ligesom han underviser på intensive workshops for den almene offentlighed og sundhedsprofessionelle.
Han var key note speaker på Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference i Sverige i 2018. Han er tillige konsulent i andre organisationer og coacher og superviserer klinikere for at hjælpe dem med at øge effekten af deres behandling. Daryls seneste bog The First Kiss: Undoing the Intake Model and Igniting First Sessions in Psychotherapy er blevet beskrevet af Bruce Wampold, Ph.D. som ”en engagerende bog…der viser os hvad vi har gjort forkert længe og vigtigere viser os hvad vi bør gøre anderledes”

Jacob Mosgaard

Underviser

Jacob Mosgaard er psykolog og godkendt specialist i psykoterapi og supervisor på specialistniveau.

Jacob er privatpraktiserende psykolog i Lyngby, og har i mange år arbejdet som underviser på diverse områder, fra foredrag til længere uddannelser – bl.a. har han uddannet familiebehandlere. Jacob er desuden en erfaren supervisor bl.a. inden for familiebehandlingsområdet samt det psykiatriske og socialpædagogiske felt.

Jacob er forfatter af en række artikler og kapitler, samt en enkelt bog, som på forskellig vis beskæftiger sig med grundlæggende systemiske, dialogiske og narrative perspektiver på arbejdet med mennesker. Han er desuden dansk redaktør af det skandinaviske tidsskrift Fokus på familien.

Læs mere om Jacob på www.JacobMosgaard.dk

Justine van Lawick

Underviser

Justine van Lawick er klinisk psykolog, familieterapeut og medstifter af Lorentzhuis, Center for Systemisk terapi, Undervisning og Konsultation i Haarlem, Holland. Hun er Senior Trainer i Holland og andre lande.

Justines interesseområder er adresseringen af voldelig adfærd og dæmonisering hos par og familier. Hun er optaget af, hvordan vi kan møde alle involverede familiemedlemmer uden bebrejdelse eller fordømmelse, men med omsorg og medfølelse. Hendes seneste projekt fokuserede på kompleksiteten og de terapeutiske muligheder i arbejdet med skilsmisser med højt konfliktniveau. Andre interesseområder er arbejdet med marginaliserede familier. Helt i centrum for Justine van Lawicks arbejde er søgen efter energi og vitalitet midt i tragedier. Justine har publiceret en række artikler og bøger.

Kim Gørtz

Underviser

Kim har i de sidste 20 år arbejdet med at omsætte filosofiske tanker, metoder og modeller til erhvervslivet. Uddannet i filosofi og psykologi fra Københavns Universitet (1997). Har siden da undervist på flere universiteter i Danmark (CBS, RUC, SDU, DPU-Aarhus, etc.)

Erhvervede Ph.d-graden i 2010 i krydsfeltet mellem filosofi, dialogisk kapacitet og lederskab. Har i perioden 2003-2020 skrevet og udgivet 40 bøger om emner som filosofi, coaching, protreptik, ledelse, psykologi, m.m. Har siden 2009 været fuldtidsansat i Copenhagen Coaching Center, hvor han er chefkonsulent og bl.a. underviser på Masteruddannelsen i Business coaching, designer processer, holder samtaler samt leverer konsulent-ydelser overvejende indenfor ledelsesområdet. Producerer elektronisk musik under navnet: Sagaro og i samarbejde med en operasangerinde: Electropera.

Louise Brückner Wiwe

Underviser

Louise er gennem en årrække indehaver af Brückner Praksis en klinik med speciale i udredning af borgere med komplekse problemstillinger. Er specialist i neuropsykologi og psykopatologi, og kombinationen af psykiatri og neuropsykologi danner basis sammen med relationsteorier fra Mahler og Kernberg m.fl., både for testtilvalg og tilgang samt ift. forståelse af adfærd og funktion hos borgere med mange problemstillinger.

Udredningstilgang har dertil inspiration fra mere end et årti i retspsykiatrien med dennes anvendelse af risikovurderinger, der fordrer indgående forståelse af menneskelig funktion og dynamik for at kunne forudse og dæmme op for alle varianter af risikoadfærd.

Lucy Johnstone

Underviser

Dr Lucy Johnstone er klinisk psykolog, forfatter til “Users and abusers of psychiatry” (2nd edition Routledge
2000) og medforfatter til “Formulation in psychology and psychotherapy: making sense of people’s problems”
(Routledge, 2nd edition 2013) samt “A straight-talking guide to psychiatric diagnosis” (PCCS Books 2014).

Derudover har hun forfattet en række andre kapitler og artikler, der tager et kritisk perspektiv på teorier og praksisser angående psykisk helbred. Hun er tidligere ”Programme Director of the British Clinical Psychology Doctorate” og var førsteforfatter på “’Good practice guidelines on the use of psychological formulation” (Division of Clinical Psychology, 2011.). Hun har i mange år arbejdet med voksne i forskellige psykiatriske tilbud, det meste af tiden i en tilbud i South Wales. Hun var sammen med Professor Mary Boyle førsteforfatter på ”Power Threat Meaning Framework” (publiceret i januar 2018), et projekt, der var finansieret af ”Division of Clinical Psychology” med det formål at opridse det konceptuelle alternativ til psykiatriske diagnoser.

Maria Dressler

Underviser

Maria Dressler er uddannet og autoriseret psykolog. Hun har i mange år (sam)arbejdet med børn og unge, deres familier og deres professionelle i forskellige regi: På døgn- og dagbehandlingsområdet, i PPR, på traumebehandlingsområdet, i ungeprojekter mv. Maria har i arbejdet indtaget mange forskellige positioner fra behandlerpositioner over underviser- og supervisorpositioner til ledelsespositioner.

Både individuelt og med små og store fællesskaber. Sideløbende har hun igennem 12 år fungeret som ekstern lektor ved Institut for psykologi, KU, hvor hun har undervist i socialpsykologi og kvalitative metoder og fungeret som specialevejleder. Maria har udgivet to bøger, har endnu en på vej og hertil udgivet en række artikler og kronikker. Aktuelt arbejder Maria dels i Kompleks.nu og dels som metodeudvikler og projektleder på ’Diamantforløbene – vredeshåndtering for børn, unge og professionelle’ i HAFU – institut for liv (pr. 1.8.2019).

Marlene Stokholm

Underviser

Marlene Stokholm underviser i FIT Introduktion.
Marlene har arbejdet med FIT siden 2010 og er ICEE-certificeret FIT-træner. Hun er autoriseret psykolog og familiekonsulent på Poppelgården Familiecenter. Her varetager hun familiebehandling, psykologiske undersøgelser, undervisning og supervision.

Marlene varetager undervisning, supervision/træning og implementeringssparring i FIT til medarbejdere og ledere både i og uden for Hvidovre kommune.
Hun er bidragyder til bogen ”Feedback Informed Treatment i praksis – arbejde med borgerens feedback i en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) med et kapitel om FIT i arbejdet med børn. Marlene er særligt optaget af samarbejdet med børn, unge og deres familier, samt FIT som forbindelsesled til andre relevante professionelle systemer. Marlene har desuden med begejstring arbejdet med FIT-datadrevet organisationsudvikling.

Mette Vesterager

Underviser

Mette Vesterager er cand. mag. i filosofi med tilvalg i psykologi fra Københavns Universitet og har særligt specialiseret sig i fænomenologi og bevidsthedsfilosofi.

Hun er selvstændig rådgiver, coach, foredragsholder og underviser og er forfatter til flere forskningsartikler og de anmelderroste bøger ”Stress og eksistens: Nye veje til at forstå og bekæmpe stress” og ”Eksistentiel ledelse: En guide til personligt lederskab”.

Se evt. hendes hjemmeside for mere information: www.mettevesterager.dk.

Peter Rober

Underviser

Peter er professor i Klinisk Psykologi ved Institute for Family and Sexuality Studies, Medicinsk Fakultet, Leuven Universitet I Belgien. Han er ansvarshavende i Context – Centre of Marital and Family Therapy ved UPC KU Leuven. Han koordinerer postgraduate uddannelser I Par- og Familieterapi (KU Leuven). Peters primære forskningsinteresser familieterapi med børn, den terapeutiske process og hemmeligheder I familier.

Peter Rober er forfatter til en lang række artikler i internationale familieterapi-tidsskrifter og har præsenteret ved utallige internationale konferencer om familieterapi med børn og unge. Hans fokus på det personlige i det professionelle tog bl.a. sit udspring i den nu tidligere blog Loves, hvor han viser sin personlige stemme, og er beskrevet i bl.a. artiklen ”Adressing the person of the therapist in supervision”.

Rikke Horsgaard

Underviser

Rikke Horsgaard er privatpraktiserende terapeut i Hellerup.

Hun er uddannet cand.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet. Rikke har desuden en narrativ psykoterapeutuddannelse, en systemisk og løsningsfokuseret familiebehandleruddannelse, en uddannelse i mentaliseringbaseret terapi, en diplomuddannelse i psykologi samt en masteruddannelse i coaching. ligesom hun har været supervisor og undervist professionelle.

Gennem 15 år har Rikke praktiseret terapi og behandling, primært i relation til børn og unge, Rikke har desuden arbejdet i det pædagogiske felt som intern konsulent på dagbehandlingstilbud og døgninstitution.

Rikke er optaget af systemiske, narrative, løsningsfokuserede, psykodynamiske, mentaliseringsbaserede og kognitive tilgange.

Læs mere om Rikke på www.Rikke.Horsgaard.dk

Rolf Sundet

Underviser

Rolf er Ph.d. og specialist i klinisk psykologi. Han arbejder som professor i klinisk psykisk sundhedsarbejde ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra arbejde i det psykiske sundhedsvæsen (psykiatrien) både i arbejdet med voksne, børn og unge og deres familier.

Han er også freelance supervisor og forelæser. Han har publiceret i både internationale og nordiske tidsskrifter.Hans Ph.d. er om brug av feedback om proces og resultat i en familieterapeutisk praksis i psykisk sundhedvæsen for børn og unge, med særlig vægt på standardiserede skalaer som samtaleværktøj. Rolf har været engageret og centralt placeret i det nordiske familieterapifelt siden 1980erne, med viden og indsigt fra det klassisk systemiske til det nyere dialogisk orienterede.

Scott D. Miller

Underviser

Scott D. Miller underviser på kurset Forskning og Formidling, FIT Masterclass samt de fire forskellige obligatoriske kurser til certificeringen i Feedback Informed Treatmen.

Scott er en international kapacitet indenfor området forskning og formidling samt Feedback Informed Treatment. Han er grundlæggeren af The International Center for Clinical Excellence, som er en international samling af klinikere, forskere og undervisere. Scott er en garvet, humoristisk og underholdende underviser og foredragsholder. Han har i allerhøjeste grad fod på forskningslitteraturen angående klinisk praksis og formår at formidle dette på en forståelig måde, der samtidig har relevans og er omsættelig i klinikerens daglige praksis.
Scott D. Miller har publiceret en omfangsrig mængde litteratur, bl.a. bøgerne ”Escape from Babel: Toward a Unifying Language for Psychotherapy” (1997), ”The Heart and Soul of Change” (1999,2010), og ”The Heroic Client: A revolutionary way to Improve Effectiveness through Client-Directed, Outcome- Informed Therapy” (2000).

Se mere på: http://www.scottdmiller.com

Susanne Bargmann

Underviser

Susanne Bargmann Underviser på Forskning og Formidling, FIT Masterclass samt de obligatoriske kurser til certificeringen i Feedback Informed Treatment (FIT). Hun har tidligere undervist i Valg af interventionsformer.

Susanne er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun er privatpraktiserende psykolog og en dygtig og erfaren underviser.
Hun er Certificeret Træner i FIT ved International Center for Clinical Excellence, hvor hun også er konsulent. Hun er således en af Danmarks førende undervisere i FIT. Hun er tilknyttet som underviser og supervisor i flere organisationer, der anvender og implementerer FIT i deres daglige praksis.
Susanne er desuden dansk redaktør på Fokus på Familien, et skandinavisk peer-reviewed tidsskrift.

Se mere her: http://www.susannebargmann.dk

Tom Strong

Underviser

Tom er professor og ”counsellor-educator” på University of Calgary. Før det var han gennem mange år kliniker i Canada. Forsker og skriver ud fra kollaborative, kritiske vinkler om praksispotentialer ved diskursive tilgange til psykoterapi.

Tom Strong er medforfatter til 6 bøger og over 100 artikler og kapitler. Bl.a. medforfatter (med Andy Lock) på ” Discursive perspectives on therapeutic practice” (Oxford University Press) og ”Social constructionism: Sources and stirrings in theory and practice” (Cambridge University Press), samt på dansk i samarbejde med Karl Tomm, Sally St. George og Dan Wulff ”Mønstre i interpersonelle interaktioner – relationel forståelse og terapeutisk forandring” (Forlaget Mindspace). Tom Strongs aktuelle forfatterskab fokuserer særligt på forskellige måder, hvorpå kvalitativ forskning, særligt diskursive analyser kan informere god terapeutisk praksis.

Se evt. mere om Tom Strongs forskning her: http://www.ucalgary.ca/strongt

Vibe Strøier

Underviser

Vibe er cand.psych. specialistgodkendt og supervisor i voksen psykoterapi og specialistgodkendt og supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi. Netop udvikling af teorier og metoder på såvel det kliniske som det organisatoriske felt har hendes store interesse. Hun underviser på specialistuddannelser i såvel det kliniske som det organisatoriske felt.

Underviser på Københavns universitet og underviser på en række kurser i Dansk Psykolog Forening. Oprindelig med en baggrund i samfundsfag er hendes interesse fokus på såvel organisatoriske som individuelle forandringsprocesser. Hendes store fokus er udviklingen af den psykologfaglige profession hops såvel kliniske, pædagogiske og organisationspsykologer og på hvordan de enkelte områder kan befrugte hinanden i supervision. Hun har skrevet bøger om konsulentarbejde, bl.a. ”Konsulentens Grønspættebog”, og en lang række artikler. Har i over 25 pr arbejdet med uddannelse og supervision af psykologer.