Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

FIT introduktion 2017

HENT KOMPLET KURSUSBESKRIVELSE HER  

Desværre er der ikke ledige pladser til dette kursus. En alternativ måde at komme under huden på, hvad der virker i terapi, kan vi anbefale vores kursus i Forskning og formidling med Scott Miller og Susanne Bargmann.

Vinther og Mosgaard Kurser tilbyder nu for første gang et kursus i de grundlæggende principper i Feedback Informed Treatment

Lær Feedback Informed Treatment at kende og kom i gang med at arbejde med at måle fremskridt og feedback i din psykoterapeutiske praksis.

  • Hvor hjælpsom er jeg i mit arbejde? Og kan jeg blive mere hjælpsom?
  • Hvordan kan jeg sikre, at vi arbejder med det rigtige fokus i forandrings- arbejdet?
  • Hvornår skal jeg afslutte forløb?
  • Hvordan kan jeg reducere mine drop-outs?
  • Hvordan dokumenterer jeg e ekten af mit arbejde?
  • Hvordan kan jeg arbejde evidensbaseret med mine eksisterende terapeutiske metoder?
  • Hvordan kan jeg komme i gang med at arbejde evidensbaseret?

Disse spørgsmål kan FIT være et muligt svar på.

Underviserne er Bruno Vinther og Marlene Stokholm, begge erfarne FIT- praktikere og ICCE-certificerede FIT-trænere.

Kurset vil introducere dig for metoden – fra praktiker til praktiker – og efter kurset er du klar til at gøre dig dine første erfaringer som FIT-praktiker.

Kurset er altså for dig, som:

  • Ønsker at blive introduceret for FIT med henblik på at bruge det i dit forandringsarbejde med børn, unge, familier og/eller voksne (både individuel, par- og gruppebehandling)
  • Kender til FIT, men ikke er kommet i gang med at bruge det
  • Ønsker at undersøge om FIT som evidensmetode kan bruges i din organisation

Hvad er FIT?

Feedback Informed Treatment (FIT) er en tilgang til forandringsarbejde, der benytter klienternes tilbagemeldinger til at informere og justere på samarbejdet, så der sikres bedst mulig kvalitet og e ekt.
FIT er en både internationalt (af SAMSHA) og nationalt (af Socialstyrelsen) anerkendt evidensmetode som kan bruges sammen med dine øvrige metoder (systemisk, kognitiv, mentalisering mv.).

Brugen har klare fordele, idet den har vist at kunne øge e ekten af behandlingen markant, fastholde klienterne i behandlingen (færre ”drop-outs”), og derved sikre optimeret brug af tid og ressourcer til fordel for både dig og dine klienter.

Kursets indhold

På dette kursus introducerer to erfarne FIT-folk dig for metoden – fra praktiker til praktiker. Du vil opnå kendskab til den massive forskning, der lægger bag metoden, herunder den nyeste viden på feltet, som hele tiden er i udvikling. Du vil få mulighed for at observere og afprøve FIT-praksis–og få sparring på hvordan du kan bruge det i din praksis. Du vil få indsigt i, hvordan FIT-data kan guide dig i dit terapeutiske arbejde – både til at træ e mere præcise terapeutiske valg, men også hvordan FIT-skemaerne kan bruges i samarbejdet med netværk. Afslutningsvis vil du også blive introduceret for gode råd, ideer og strukturer for, hvordan du kan komme i gang med at bruge FIT – også hvordan du kan undgå de faldgruber, som kan stille sig i vejen for, at du kommer i gang. Efter kurset er du klar til at tage dine første skridt som FIT-praktiker.

Begge undervisere er erfarne FIT-trænere og praktikere som formår at formidle på en engagerende og involverende måde. Undervisningen består af korte oplæg, legende aktiviteter, videoer af undervisernes FIT-praksis og direkte sparring på deltagernes spørgsmål og praksis.

Underviserne

Bruno Vinther har arbejdet med FIT siden 2006 i en række forskellige behandlings- kontekster og er ICCE-certi ceret FIT-træner. Han er autoriseret psykolog og familiekonsulent på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre, hvor han varetager familiebehandling, undervisning og supervision.

Bruno står for undervisning, supervision/træning og implementeringssparring i FIT til medarbejdere og ledere både i og uden for Hvidovre kommune.
Han er bidragyder til bogen ”Feedback Informed Treatment i praksis – arbejde med borgerens feedback i en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) med et kapitel om FIT i gruppeterapeutisk arbejde. Bruno er særligt optaget af samarbejdet med unge og voksne, FITs anvendelse i netværks- arbejdet samt FIT i gruppebehandling.

Marlene Stokholm har arbejdet med FIT siden 2010 og er ICEE-certi ceret FIT-træner. Hun er autoriseret psykolog og familiekonsulent på Poppelgården Familiecenter. Her varetager hun familiebehandling, psykologiske undersøgelser, undervisning og supervision.

Marlene varetager undervisning, supervision/træning og implementeringsspar- ring i FIT til medarbejdere og ledere både i og uden for Hvidovre kommune.
Hun er bidragyder til bogen ”Feedback Informed Treatment i praksis – arbejde med borgerens feedback i en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) med et kapitel om FIT i arbejdet med børn. Marlene er særligt optaget af samarbejdet med børn, unge og deres familier, samt FIT som forbindelsesled til andre relevante professionelle systemer. Marlene har desuden med begejstring arbejdet med FIT-datadrevet organisationsudvikling.

Go to Top