Supervisionsgruppe for psykologer

– på systemisk og narrativt grundlag

 

Supervisor: Jacob Mosgaard

Få dækket alle dine eksterne eller alle dine gruppe-supervisionstimer i ét samlet gruppeforløb, hvis du er på vej imod autorisationen. Eller brug timerne på din vej imod specialistgodkendelsen.

Supervisionsgruppen er for alle psykologer interesseret i at gå i dybden med professionelle udfordringer, problemstillinger og konkrete cases med et systemisk og narrativt perspektiv. Det kan være psykologer, som f.eks. arbejder med psykoterapi, med organisationspsykologiske eller med pædagogisk-psykologiske opgaver. Supervisor er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, og har udstrakt erfaring med det organisationspsykologiske og pædagogiske felt. Søges specifikt viden eller sparring om tests eller neuropsykologiske spørgsmål, vil gruppen nok ikke være oplagt.

 

Supervisionens metode og form

Gruppen består af 3-5 deltagere. Vi mødes 10 hele dage over året 2021 I Gentofte. Frokost, snacks, kaffe og the er alle dage inkluderet.

Metoden vil være inspireret af den systemiske, dialogiske, narrative tilgang, som supervisor er specialist i. Men helt konkret vil metoden variere, både i løbet af de ti dage, så der bliver trænet forskellige måder at blive superviseret plus at bruge gruppen, og ikke mindst afhængigt af den konkrete problemstilling, den enkelte bringer op. Det grundlæggende skelet er reflekterende og bevidnende team.

 

Supervision med fokus på læring og personlig/professionel udvikling

Psykologers supervision handler basalt set om meget mere end blot konsultation af akutte sager, så ud over case-supervision vil vi i gruppen rette fokus imod den enkeltes læringsproces i løbet af de 10 dage. Supervisionen vil således altid, selv i samtaler om sager, være optaget af det, der er på spil for dig som psykolog. Det er med andre ord psykologen, som er den primære interesse, og klienterne de sekundære.

Det opfordres til i så vid udstrækning som muligt (1 eller 2 gange hver) også at medbringe videooptagelser af fx terapeutiske samtaler, så blikket kan rettes mere målrettet imod den konkrete personlige læring.

 

Meritering

For autorisation: De 60 timer konverteres til de 40 timer, som behøves, både i forhold til ”supervision i gruppe” og i forhold til ”ekstern supervision”.

For specialistuddannelse: De 60 timer gælder 1:1 i forhold til det antal timer, den enkelte specialistuddannelse kræver.

 

Om supervisor

Jacob Mosgaard er psykolog og godkendt specialist i psykoterapi og supervisor på specialistniveau.

Jacob er privatpraktiserende psykolog, og har i mange år arbejdet som underviser på diverse områder, fra foredrag til længere uddannelser – bl.a. har han netop uddannet en gruppe familiebehandlere. Jacob er desuden en erfaren supervisor bl.a. inden for bl.a. familiebehandlingsområdet, det psykiatriske felt og diverse andre typiske psykologarbejdspladser.

Jacob er forfatter af en række artikler og kapitler, samt en enkelt bog, som på forskellig vis beskæftiger sig med grundlæggende systemiske, dialogiske og narrative perspektiver på arbejdet med mennesker. Han er desuden dansk redaktør af det skandinaviske tidsskrift Fokus på familien.

 

Sted: Adolphsvej 43B, stuen, 2820 Gentofte.

 

Tid og datoer: Alle dage er fra kl. 9:00-16:00 på disse datoer: 22/2, 23/3, 14/4, 17/5, 17/6, 23/8, 21/9, 12/10, 11/11, 9/12.

 

Pris: kr. 24.000 ekskl. moms. Er du eller din arbejdsplads ikke momsregistreret tilbyder vi forløbet til en samlet pris på kr. 24.000.

 

Kontakt: Jacob Mosgaard, jm@vinthermosgaard.dk, tlf. 51 64 14 99