Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Assessment

Individualpsykologiske Perspektiver og Power Threat Meaning Framework

Download kursusbeskrivelsen her

Undervisere: Louise Brückner Wiwe, Christian Møller Pedersen og Lucy Johnstone

 

Assessment-kurset er for dig, der ønsker at opnå et grundlæggende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation samtidig med at blive introduceret til en kritisk og alternativ tilgang til assessment.

Gennem de 8 dages kompetent undervisning vil du blive præsenteret for grundlæggende principper indenfor traditionel assessment, samt de differentialdiagnostiske overvejelser, der bør ligge til grund, herunder en præsentation af ”Assessment-boksen”. Dertil vil kurset byde på konstruktiv kritisk stillingtagen til emnet, samt en præsentation af ”Power Threat Meaning Framework” som alternativ forståelse med tilhørende perspektiver og praksisser vedrørende assessment. Undervisningen forestås af tre særdeles kompetente praktikere med hvert deres speciale og med årelang undervisningserfaring. De vil gennem engagerende og inviterende undervisning guide deltagerne rundt i både det teoretiske såvel som den praktiske udførsel af relevante temaer ved assessment. Undervisningen vil således være en blanding af oplæg, dialog og øvelser.

Kurset er primært rettet mod psykologer, som arbejder i forskellige terapeutiske praksisser og er på vej mod uddannelsen til specialist i psykoterapi, voksne. Kurset er godkendt af Dansk psykologforening som ”Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 10.2.”

(48 timer) under Voksenmodulet. Det dækker således også det kursus, som før hed ”Differentialdiagnostik”. Du kan se Psykologforeningens krav til kurset her: ww.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/voksenmodulet

Kursets to målsætninger

Målsætningen for dette kursus er todelt:

1) At deltagerne opnår indsigt i de anvendte undersøgelsesmetoders muligheder og begrænsninger, samt at de opnår færdighed i at kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper. I forhold til dette mål, vil undervisningen understrege, at assessment skal være målstyret og berøre udredning af flere forskellige sagstyper med særligt henblik på mere komplicerede opgaver. Kurset vil særligt have fokus på områder vurderet relevante for terapeuter og dermed belyse differentialdiagnostik, komplicerede problemtyper, neuropsykologiske problemstillinger og relationsrelaterede problemforståelser.

2) At deltagerne kan stille sig nysgerrigt og kritisk an til de forståelsesformer, som assessment traditionelt bygger på, nemlig en hovedsageligt individualpsykologisk tilgang. Dertil præsenteres en alternativ, og konstruktiv tilføjelse i form af ”Power Threat Meaning Framework”, en tilgang til assessment, der afsøger meningen og historien for den lidende, herunder hvad lidelsen og dens udtryksformer er svar på.

 

Det er hensigten, at deltagerne i slutningen af kurset med udgangspunkt i de forskellige perspektiver kan arbejde videre med en informeret og velbegrundet faglig vej i egen assessment-praksis.

 

Kurset er opdelt i to moduler formet af vinklen på assessment-begrebet. Første modul vil være 5 dage, opdelt i henholdsvis to og tre sammenhægende dage. Andet modul vil være tre sammenhængende dage. Der vil blive lagt stor vægt på at forbinde teori og praktik, således at de pædagogiske metoder vil veksle mellem oplæg, øvelser, casemateriale, diskussioner og opsamlinger i plenum.

 

Læs meget mere om kurset i kursusbeskrivelsen, og klik på undervisernes navne herover for at læse mere om hver af dem.

Titel

Go to Top