Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Advanced Intensive og FIT Supervision 2021

Download programmet her

Modul 1 og 2 i et samlet intensivt forløb

Undervisere: Scott Miller og Susanne Bargmann

De to første dage er specifikt målrettet behandlere og behandlings- indsatser, der søger praktisk og empirisk validerede metoder til at øge den behandlingsmæssige effekt. Modulet retter sig således bredt mod sagsbehandlere, familieterapeuter, psykologer, psykiatere, misbrugs- behandlere og andre fagpersoner, der på forskellige måder arbejder med sundhedsfremme og forandringsarbejde. Modulet har desuden til hensigt at forberede og understøtte offentlige og private ledere og behandlingsansvarlige, der planlægger eller allerede er i gang med at implementere Feedback Informed Treatment (FIT).

I en kombination af præsentationer, kompetenceskabende øvelser og dialog vil du som deltager lære:

  • Det empiriske fundament for Feedback Informed Treatment (FIT)
  • Evidensbaserede færdigheder til at øge klientens engagement ogmindske dropout i behandlingsforløb
  • Hvordan du integrerer effekt- og alliancemålinger i den konkrete kliniske praksis
  • Hvordan du kan måle og forøge den kliniske effekt hos individuelle behandlere, indsatser og større behandlingsinstitutioner.
  • Hvordan du kan udvikle og gennemføre en evidensbaseret plan for at forbedre kvaliteten og effekten af behandling.FIT SupervisionModul 2 understøtter din egen eller hele organisationens FIT praksis ved at fokusere på, hvordan supervisionen kan tilrettelægges, således at den forbedrer behandlingens effekt. Gennem en kombination af undervisning, færdigheds-målrettede øvelser og konkret feedback vil deltagerne få viden om:
  • Hvad der adskiller FIT supervision fra traditionel supervision
  • Hvordan du kan benytte klientens feedback til at guide FIT super-visionen og hjælpe dig til at opnå bedre kliniske resultater
  • De hyppigste udfordringer i FIT supervision og hvordan du kan overvinde dem
  • Strategier til at identificere og håndtere behandlingsforløb, der er i risiko for ikke at være hjælpsomme.Undervisningen vil foregå på engelsk, men Scott Miller taler og forstår svensk (og en del dansk). Desuden vil Susanne Bargmann være behjæl- pelig med at oversætte løbende.

Titel

Go to Top