Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Uddannelse i eksistentiel terapi

Download hele programmet

Underviser: Vibe Strøier

Stift bekendtskab med den eksistentielle psykologis grundlag og bliv trænet i de terapeutiske greb og positioner, som hører til denne tilgang.

Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til dem, som mangler en ”anden teoretisk referenceramme” end ens primære referenceramme.

Kurset er en grundig indføring i teori og metode i eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi.

Deltagerne vil blive ført igennem eksistentialismens og den eksisten- tielle terapis hovednavne og deres teoretiske og praktiske indflydelse på psykologisk og psykoterapeutisk tænkning og klinisk praksis.

Centralt i kurset er træning med udgangspunkt i deltagernes egen kliniske praksis.

Vibe Strøier vil bringe deltagerne ind i det eksistentielle terapeutiske univers og invitere ind i forskellige måder at placere sig som eksistentiel terapeut. Deltagerne vil både stifte bekendtskab med klassiske eksistensfilosoffer som Sartre, Heidegger og Husserl, samt nyere terapeutiske navne som Spinelli, Cooper og Van Deursen.

 

Ekstra: Mød to gæsteundervisere, som bringer hver sit eksistentielle tema ind:

Mette Vesterager:

Stress og eksistens

Stress kan vi forstå som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring. Vi lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vi får flere muligheder end nogensinde før, men som Søren Kierkegaard skriver, er muligheden den tungeste af alle kategorier. Vi lever i en verden med opbrud i fællesskaber, hvor samfundsmæssige kriser gøres til psykologiske kriser hos individet, der er overladt til at sikre anerkendelse gennem egne præstationer. Det er alt sammen med til at øge uvisheden i vores liv. Samtidig afkræves vi en større vished gennem rationelle styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om kontrol og forudsigelighed. En forståelse af dette paradoks og en bedre indsigt i vores eksistentielle grundvilkår som beskrevet af Søren Kierkegaard, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre og Martin Heidegger kan tilbyde os nye veje ud af stress.

Kim Gørtz:

Når friheden går i baglås

På baggrund af en introducerende indflyvning i og skildring af Søren Kierkegaards liv, forfatterskab og tænkning i hovedtræk fokuseres der derefter overvejende på hans årvågne observationer af “de dæmoniske formationer”, specielt hvad angår; 1) hvad de kan være et udtryk for, 2) hvordan man måske kan komme omkring … eller endda … forbi dem. Således har de ca 150 minutters seminar, som vi har sammen, karakter af dels at være et indlæg og dels at være en workshop mhp at tilegne sig, hvordan ængsteligheder og dæmoniske tilstande og dialektik, både er og kan være det eksisterende menneskes venner … og dets fjender.

Go to Top