Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Advanced Intensive og FIT Supervision

Modul 1 og 2 i et samlet intensivt forløb

Download hele programmet her

 • Hvad er mest afgørende for effekt i behandling?
 • Hvordan kan vi vide, om vi er hjælpsomme i voresbehandlingsarbejde?
 • Hvordan kan vi øge effekten og mindske dropouts?
 • Hvordan får vi borgerens stemme i centrum?
 • Hvordan kan vi arbejde evidensbaseret uden at skulle give køb på vores foretrukne behandlingsmetoder

Disse og mange andre spørgsmål besvares med solid basis i den tilgæn- gelige forskning og med konkrete bud på en mulig behandlingspraksis.

I samarbejde med ICCE, udbyder Vinther og Mosgaard Kurser de to moduler ”FIT Advanced Intensive” og ”FIT Supervision” i en samlet pakke. Scott Miller og Susanne Bargmann underviser på dette 5-dages intensive forløb, som er et led i den obligatoriske række af kurser i uddannelsen til ”Certificeret FIT træner”. De to moduler er normalt hver for sig i alt 6 dages undervisning, men kan altså her tages i et samlet intensivt forløb på 5 dage.

Advanced Intensive

De to første dage er specifikt målrettet behandlere og behandlings- indsatser, der søger praktisk og empirisk validerede metoder til at øge den behandlingsmæssige effekt. Modulet retter sig således bredt mod sagsbehandlere, familieterapeuter, psykologer, psykiatere, misbrugs- behandlere og andre fagpersoner, der på forskellige måder arbejder med sundhedsfremme og forandringsarbejde. Modulet har desuden til hensigt at forberede og understøtte offentlige og private ledere og behandlingsansvarlige, der planlægger eller allerede er i gang med at implementere Feedback Informed Treatment (FIT).

 

I en kombination af præsentationer, kompetenceskabende øvelser og dialog vil du som deltager lære:

 • Det empiriske fundament for Feedback Informed Treatment (FIT)
 • Evidensbaserede færdigheder til at øge klientens engagement ogmindske dropout i behandlingsforløb
 • Hvordan du integrerer effekt- og alliancemålinger i den konkrete kliniske praksis
 • Hvordan du kan måle og forøge den kliniske effekt hos individuelle behandlere, indsatser og større behandlingsinstitutioner.
 • Hvordan du kan udvikle og gennemføre en evidensbaseret plan for at forbedre kvaliteten og effekten af behandling.FIT SupervisionModul 2 understøtter din egen eller hele organisationens FIT praksis ved at fokusere på, hvordan supervisionen kan tilrettelægges, således at den forbedrer behandlingens effekt. Gennem en kombination af undervisning, færdigheds-målrettede øvelser og konkret feedback vil deltagerne få viden om:
 • Hvad der adskiller FIT supervision fra traditionel supervision
 • Hvordan du kan benytte klientens feedback til at guide FIT super-visionen og hjælpe dig til at opnå bedre kliniske resultater
 • De hyppigste udfordringer i FIT supervision og hvordan du kan overvinde dem
 • Strategier til at identificere og håndtere behandlingsforløb, der er i risiko for ikke at være hjælpsomme.Undervisningen vil foregå på engelsk, men Scott Miller taler og forstår svensk (og en del dansk). Desuden vil Susanne Bargmann være behjæl- pelig med at oversætte løbende.

Om underviserne

Scott D. Miller

er grundlæggeren af The International Center for Clinical Excellence, som er en international samling af klinikere, forskere og undervisere. Scott er en garvet, humoristisk og underholdende underviser og foredragsholder. Han har i allerhøjeste grad fod på forskningslitteraturen angående klinisk praksis

og formår at formidle dette på en forståelig måde, der samtidig har relevans og er omsættelig i klinikerens daglige praksis.

Scott D. Miller har publiceret en omfangsrig mængde litteratur, bl.a. bøgerne ”Escape from Babel: Toward a Unifying Language for Psycho- therapy” (1997), ”The Heart and Soul of Change” (1999,2010), og ”The Heroic Client: A revolutionary way to Improve Effectiveness through Client-Directed, Outcome- Informed Therapy” (2000).

Susanne Bargmann

er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun er privatpraktiserende psykolog og en dygtig
og erfaren underviser. Hun er Certificeret Træner i Feedback Informed Treatment (FIT) ved International Center for Clinical

Excellence, hvor hun også er konsulent. Hun er således Danmarks førende underviser og praktiker af FIT. Hun er tilknyttet som underviser og supervisor i flere organisationer, der anvender og implementerer FIT i deres daglige praksis.

Susanne er forfatter til flere artikler samt to bøger om FIT og ”deliberate practice”: “Feedback Informed Treatment: En grundbog” and “Bliv bedre – med fokuseret træning”. Susanne er desuden dansk redaktør på Fokus på Familien, et skandinavisk peer-reviewed tidsskrift.

Titel

Go to Top