Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Download det fulde program her

NB: Ønsker du en supervisoruddannelse, men er ikke psykolog, så se her: Supervisoruddannelse for alle faggrupper

Supervisoruddannelse for psykologer 

Uddannelsen for dig, der ønsker at fordybe dig og dygtiggøre dig i de mangfoldige praksisser, som supervision er. Fra det personlige over det sagsorienterede til det organisatoriske, fra supervision af psykologkolleger til andre faggrupper, og fra individuel til gruppesupervision. Udfordringerne er mange, og kompleksiteten stor.
Deltag i denne 9-dages uddannelse, som klæder dig på til de praktiske, metodiske og personlige udfordringer i arbejdet som supervisor. Få vitaliseret og trænet centrale psykologfaglige supervisionsfærdigheder.

Uddannelsen er primært rettet mod psykologer, som er specialister i psykoterapi. Den er godkendt af Dansk Psykolog Forening i overensstemmelse med de fælles krav til alle supervisoruddannelser:
19.2.3 Teori: 30 timer
19.2.4 Supervision af supervision: 20 timer

Indholdet i undervisningen er professionsorienteret frem for ”ideologisk”, altså rettet imod konkrete professionelle supervisionsdilemmaer, situationer og positioner frem for en gennemgang af referenceramme-teori. Uddannelsen er dog ikke teori-neutral – den læner sig op ad det systemiske og socialkonstruktionistiske, men det er ikke grundlagsteorien, der er i fokus. Der vil både blive bevæget sig op i helikopterperspektivet og helt ned i den konkrete supervisionssituation.
Supervisoruddannelsen er bygget op af tre moduler af 3 dage, og den indeholder både undervisning og træning. Som noget helt unikt får deltagerne muligheden for efter hver teoretiske undervisningsmodul at træne hinanden i egen supervisorperformance under vejledning og inspiration fra underviserne. Det er en sjælden mulighed for at få et blik på sig selv og kunne tage stilling til sig selv i egen supervisorfunktion, stil, positionering og effekt på supervisanden i en tryg og støttende ramme i en mindre gruppe kolleger, og understøttet og inspireret af underviserne, der også motiverer til at inddrage inspiration fra de teoretiske moduler i det omfang, det viser sig relevant. Formålet med praksisdagene er at optræne færdigheder og skabe øget bevidsthed om egen stil og effekt som supervisor, så man også bedre kan træffe bevidste valg om, hvad man gør som supervisor, og hvad man ønsker at opnå med sine virkemidler.
Underviserne er erfarne og inspirerende navne fra Danmark og den større verden:

Modul 1: Benedicte Schilling (Danmark/England) – 7. -9. februar 2022

Modul 2: Daryl Chow (Australien) – 4. – 7. april 2022

Modul 3: Vibe Strøier (Danmark) – 31. maj – 2. juni 2022

Uddannelsens opbygning

Supervisoruddannelsen er bygget op af tre moduler med hver sin hovedunderviser. Alle moduler kombinerer teori, træning og tilbagemelding på egen supervisorfunktion, stil og position. Alle deltagere vil gennemføre mindst én session med en anden deltager for optræning af og øget bevidsthed om egen stil og effekt som supervisor så man også bedre kan træffe bevidste valg om, hvad man gør som supervisor og hvad man ønsker at opnå med sine virkemidler. Det kan være supervision på en supervisionsopgave men kan også være på en hvilken som helst anden problemstilling, som supervisanden præsenterer. Uddannelsen vil bevæge sig fra basale supervisionsfaglige elementer over mere specifikke metoder og konkrete opmærksomhedsfelter til mere organisatoriske spørgsmål.

Deltag i supervisoruddannelsen på én af følgende to måder:

  • Tilmeld dig hele uddannelsen og få i alt 36 timers teori og 20 timers supervision af supervision. Du deltager alle dage (Dag 1-9).
  • Få dækket din supervision af supervision andetsteds, og tilmeld dig udelukkende den teoretiske del af uddannelsen – her får du 36 timers teori. Du deltager 6 dage (i programmet herunder kaldet Dag 1, 2, 4, 5, 7 og 8).

 

Klik og læs mere detaljeret om programmet for alle dagene i kursusbeskrivelsen.

Go to Top