Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Supervisoruddannelse 2022

Download programmet her 

 

Bemærk: Er du psykolog, kan vi anbefale vores supervisoruddannelse for psykologer.

 

For pædagoger, lærere, psykiatere, mentorer, socialrådgivere og andre faggrupper, som arbejder med eller ønsker at arbejde med supervision, konsultation og lignende.

 

Undervisere: Jacob Mosgaard, Rikke Horsgaard og Bruno Vinther

 

Uddannelsen består af 4 moduler på i alt 10 dage – de første tre moduler vil bestå af to dages teori og én dags træning af egne supervisorfærdigheder, og det sidste modul afrunder på en dag hele uddannelsen. Hver tredje dag er således en træningsdag, og her vil holdet blive delt op i mindre grupper, så alle kan få lov at øve sig i en mindre og mere tryg stemning. Derfor vil du herunder kunne se, at nogle af datoerne afhænger af, hvilken gruppe, du er i.

 

Datoer:

Modul 1: 6-8/9 – underviser: Jacob Mosgaard, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi
Modul 2: 3-5/10  – underviser: Rikke Horsgaard – cand.pæd.psych.,  narrativ terapeut, master i coaching
Modul 3: 9-11/11 – underviser: Bruno Vinther, psykolog, specialist i psykoterapi og certificeret FIT-træner
Modul 4: 8/12 – undervisere: Jacob, Rikke og Bruno

 

Ønsker du at dygtiggøre dig inden for supervision, så er her uddannelsen, som klæder dig på såvel teoretisk som praktisk og metodisk. Uddannelsen tilbyder en unik blanding af teori og hands-on træning med feedback fra erfarne supervisorer.

Teorien vil komme omkring:

 • Specifikke metoder
 • Teoretiske overvejelser om supervision
 • Supervisionens væsentlighed på arbejdspladsen
 • Supervision på tværs af kontekster og af forskellige faggrupper
 • Supervision af individer og grupper
 • Supervision af teams vs. professionelle uden gensidigt kendskab
 • Supervision som hhv. konsultation og som udviklingsrum
 • Supervisionens og dermed supervisors placering i organisationen
 • Supervision i skæringspunkterne mellem pædagogik og behandling
 • Supervision med fokus på supervisandernes såvel som borgernes feedback
 • Supervision med fokus på det konkrete og specifikke såvel som det generelle

Træningen vil foregå som en slags supervision af supervision, hvor deltagerne superviserer hinanden – med fokus på læring og feedback fra underviser/supervisor.

 

Programmet i kort form – læs meget mere i programmet:

Modul 1: Introduktion

Underviser: Jacob Mosgaard

Dag 1: Hvad er supervision, og hvad skal det kunne?

Dag 2: Basale metoder i supervision

Dag 3: Træning af supervision

 

Modul 2: Supervision af pædagogisk personale – narrativ supervision

Underviser: Rikke Horsgaard

Dag 4: Supervision som støtter pædagogisk fagidentitet

Dag 5: Team supervision

Dag 6: Træning af supervision

 

Modul 3: Supervision med fokus på feedback og udvikling

Underviser: Bruno Vinther

Dag 7: Teoretisk og forskningsbaseret viden om centrale elementer i forandringsarbejde.

Dag 8: Supervision med fokus på feedback og terapeutens udvikling

Dag 9: Træning af supervision med fokus på klientens feedback og terapeutens udvikling

 

Modul 4: Afrunding

Undervisere: Jacob Mosgaard; Rikke Horsgaard og Bruno Vinther

Dag 10: Opsamling på hele uddannelsen

Go to Top