Billedresultat for thanks for the feedbackTerapeuter er notorisk dårlige til at vurdere kvaliteten af det terapeutiske arbejde, der udføres. Vi sætter for stor lid til metoders effekt, vi overvurderer vores dygtighed og undervurderer klienterne forværring.

I mit sidste blogindlæg kunne du læse om ideen om særlige metoders overlegenhed og et 8 år langt og særdeles omkostningstungt projekt med udrulning af CBT (kognitiv adfærdsterapi) som den eneste psykoterapeutiske metode. Resultatet var elendigt og pegede på, at det ensidige fokus på en enkelt evidensbaseret metode i bedste fald var vildledt . Faktisk peger forskningen i psykoterapi på, at vi skal kigge efter helt andre parametre end metoden for at optimere vores effekt og skabe større kvalitet i vores behandling.

Så hvad er det forskningen peger på som de vigtigste elementer for at skabe effekt? Det har psykoterapi forskningens Grand Old Man Bruce Wampold skrevet et forskningsmæssigt mesterværk om. Du kan se hans korte sammendrag af de mest centrale pointer i denne artikel.

En hovedpointe i denne streng af forskningen er, at metoden har en forsvindende lille indflydelse på variansen i psykoterapi. Derimod viser det sig, at det absolut mest centrale er en velfungerende samarbejdsalliance – vel at mærke som vores klienter oplever den. Samtidig viser forskningen, at terapeuter er notorisk dårlige til at vurdere, hvordan vores klienter oplever vores samarbejde. Vi har simpelthen brug for hjælp til det. En anden hovedpointe er, at forandring som regel sker tidligt i forløb, snarere end senere og at vi som terapeuter bør justere vores behandling tidligt, for at kunne få en chance for at være til hjælp. Problemet er bare, at vi som terapeuter faktisk er temmelig ringe til at opdage klientens forværring. Derfor har vi også brug for hjælp til at holde øje med effekten af vores arbejde.

Heldigvis er der udviklet et kvalitetssikringsredskab til systematisk at holde øje med netop disse to ting. Tilgangen kaldes Feedback Informed Treatment (FIT). Praktisk er det to helt korte skemaer, der udfyldes af klienten ved hvert besøg, som giver anledning til dialog om samarbejdet og dets effekt. Denne metametodiske tilgang tillader terapeuten at benytte sine foretrukne metoder, samtidig med at bede klienten om den helt afgørende feedback på behandlingen. Hos Vinther og Mosgaard er vi optaget af FIT og tilbyder forskellige kurser og workshops, der trækker på tankerne bag den grundige forskning på området. Du kan se mere her.

Du kan også med fordel deltage i vores kursus Forskning og formidling med de rutinerede undervisere Susanne Bargmann og Scott Miller og blive endnu mere klog på, hvad forskningen læst med kritiske briller rent faktisk kan sige om psykoterapi og effekt, og hvordan du selv kan læse forskningen kritisk. Få dækket hele teorimodulet og få mulighed for vejledning og godkendelse af en opgave på kurset. Du kan endda forvente, at den eller lidt tørre forskning bliver præsenteret på en særdeles underholdende og engagerende måde. Se evt. tidligere deltageres erfaringer fra kurset her.

Bruno Vinther, marts 2017