Indlæser Begivenheder

Hvem Deltager

17 personer deltager til Supervisoruddannelse for psykologer

 • Susanne Bargmann
 • Jacob Mosgaard
 • jacob vindbjerg nissen
 • Ditte Zeest Aaberg
 • Mette Eline Lauritzen
 • Susanne Fodgaard
 • Jeanette Loftheim
 • Lena Haaning
 • Anne Albinus
 • Mette Kort
 • Anja Christensen
 • Rasmus Hansern
 • Bruno Vinther
 • Marianne Hallin
 • Annette Spang
 • Anna Margrethe Wegeberg Nebel

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Supervisoruddannelse for psykologer

Hent komplet kursusbeskrivelse her

Mangfoldige perspektiver på en profession

Uddannelsen for dig, der ønsker at fordybe dig og dygtiggøre dig i de mangeartede praksisser, som supervision er. Fra det personlige over det sagsorienterede til det organisatoriske, fra supervision af psykologkolleger til andre faggrupper, og fra individuel til gruppesupervision. Udfordringerne er mange, og kompleksiteten stor.

Deltag i denne 10-dages uddannelse, som klæder dig på til de praktiske, metodiske og personlige udfordringer i arbejdet som supervisor. Få vitaliseret og trænet centrale psykologfaglige supervisionsfærdigheder.

Uddannelsen er primært rettet mod psykologer, som er specialister i psykoterapi. Den forventes godkendt af Dansk Psykolog Forening i overensstemmelse med de fælles krav til alle supervisoruddannelser:
19.2.3 Teori: 30 timer
19.2.4 Supervision af supervision: 20 timer

Herudover 10 timers teori og træning.

Indholdet i undervisningen er professionsorienteret frem for ”ideologisk”, altså rettet imod konkrete professionelle supervisionsdilemmaer, situationer og positioner frem for en gennemgang af referenceramme-teori. Uddannelsen er dog ikke teori-neutral – den læner sig op ad det systemiske og socialkonstruktionistiske, men det er ikke grundlagsteorien, der er i fokus.

Supervisoruddannelsen er bygget op af fire moduler af 2-3 dage, og den indeholder både undervisning og supervision i gruppe. Som noget helt unikt vil deltagerne efter hver teoretiske undervisning blive trænet hands-on af netop de fire undervisere. Deltagerne vil her modtage edukativ feedback og udviklingsfremmende input på egen supervision. Underviserne er erfarne og inspirerende navne fra Danmark og den større verden:

Modul 1: Benedicte Schilling (Danmark/England)

Modul 2: Peter Rober (Belgien)

Modul 3: Rolf Sundet (Norge)

Modul 4: Vibe Strøier (Danmark)

Læs mere uddybende om kurset her i PROGRAMMET.

 

Hvordan kan jeg deltage?

 1. Tilmeld dig hele uddannelsen og få i alt 32 timers teori, 20 timers supervision af supervision samt 8 timers træning af egen supervisionspraksis. Du deltager alle dage (Dag 1-10).
 2. Få dækket din supervision af supervision andetsteds, og tilmeld dig udelukkende den teoretiske del af uddannelsen – her får du 32 timers teori og 4 timers træning af egen supervisionspraksis. Du deltager 6 dage (i programmet herunder kaldet Dag 1, 2, 4, 6, 8 og 9).

 

Uddannelsens opbygning

Supervisoruddannelsen er bygget op af fire moduler med hver sin hovedunderviser. Alle moduler kombinerer teori, træning og supervision af supervision. Alle deltagere vil få mulighed for at blive superviseret af alle fire undervisere. Uddannelsen vil bevæge sig fra basale supervisionsfaglige elementer over mere specifikke metoder og konkrete opmærksomhedsfelter til mere organisatoriske spørgsmål.

 

Modul 1

Datoer: 11.-13. april 2018

Underviser: Benedicte Schilling

Analyse og forståelse af den psykologfaglige supervisions almene kontekst

 

Modul 2

Underviser: Peter Rober

Datoer: 6.-7. juni 2018

Terapeutens indre dialog i supervision

 

Modul 3

Underviser: Rolf Sundet

Datoer: 29.-30. august 2018

Supervisionssamtalen — et sted for udvidelse gennem deling og medfølelse

 

Modul 4

Underviser: Vibe Strøier

Datoer: 29.-31. oktober 2018

Supervisanden mellem tamme og vilde problemer

 

Go to Top