Indlæser Begivenheder

Hvem Deltager

25 personer deltager til Uddannelse i eksistentiel psykoterapi 2018

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er endnu ikke tilgængelige

Uddannelse i eksistentiel psykoterapi

5 dages seminar

Hent komplet kursusbeskrivelse her

Underviser: Vibe Strøier

NB: Bemærk det ændrede kursussted: Globalhagen House

Stift bekendtskab med den eksistentielle psykologis grundlag og bliv trænet i de terapeutiske greb og positioner, som hører til eksistentiel fænomenologisk terapi.

Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til dem, som mangler en “anden teoretisk referenceramme” end ens primære referenceramme.

Kurset er en grundig indføring i teori og metode i eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi. Centralt i kurset er træning med udgangspunkt i deltagernes egen kliniske praksis.

Vibe Strøier vil bringe deltagerne ind i det eksistentielle terapeutiske univers og invitere ind i forskellige måder at placere sig som eksistentiel terapeut. Deltagerne vil både stifte bekendtskab med klassiske eksistensfilosoffer som Sartre, Heidegger og Husserl, samt nyere terapeutiske navne som Spinelli, Cooper og Van Deursen.

På fjerdedagen overlader Vibe formiddagen til den erfarne og inspirerende filosof Anders Fogh Jensen (læs mere her), som kommer og taler om Kierkegaard som protoeksistenspsykolog. Det 19. århundrede var i høj grad en forberedelse af først Freud og senere den moderne psykologi, og Kierkegaard ikke mindst. Anders vil I særlig grad gennemgå Kierkegaards begreb om fortvivlelse og fortvivlelsens former. Her bliver centrale idéer som tro, angst og kærlighed også relevante.

 

Læs hele PROGRAMMET.

 

Meritering

Kurset er godkendt som en del af videreuddannelsen til specialist:

  • Psykoterapeutisk Fagnævn: Psykoterapi

Emneområde 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme (30 timer)

  • Børnepsykologisk Fagnævn: Klinisk børnepsykologi

Emneområde 6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder (12 timer)

 

Litteratur

Deltagerne får senest 3 måneder inden kursusstart adgang til en hjemmeside med relevante artikler.

 

Go to Top