Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Download kursusbeskrivelsen

Uddannelsen er desværre overtegnet. Vi vender snart tilbage med programmet for uddannelsen i 2021!

5-dages uddannelse med Vibe Strøier

Stift bekendtskab med den eksistentielle psykologis grundlag og bliv trænet i de terapeutiske greb og positioner, som hører til denne tilgang.

Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til dem, som mangler en ”anden teoretisk referenceramme” end ens primære referenceramme.

Kurset er en grundig indføring i teori og metode i eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi.

Deltagerne vil blive ført igennem eksistentialismens og den eksistentielle terapis hovednavne og deres teoretiske og praktiske indflydelse på psykologisk og psykoterapeutisk tænkning og klinisk praksis.

Centralt i kurset er træning med udgangspunkt i deltagernes egen kliniske praksis.

Vibe Strøier vil bringe deltagerne ind i det eksistentielle terapeutiske univers og invitere ind i forskellige måder at placere sig som eksistentiel terapeut. Deltagerne vil både stifte bekendtskab med klassiske eksistensfilosoffer som Sartre, Heidegger og Husserl, samt nyere terapeutiske navne som Spinelli, Cooper og Van Deursen.

På tredjedagen overlader Vibe formiddagen til den erfarne og inspirerende filosof Anders Fogh Jensen, som kommer og taler om Kierkegaard som protoeksistenspsykolog. Det 19. århundrede var i høj grad en forberedelse af først Freud og senere den moderne psykologi, og Kierkegaard ikke mindst. Anders vil I særlig grad gennemgå Kierkegaards begreb om fortvivlelse og fortvivlelsens former. Her bliver centrale idéer som tro, angst og kærlighed også relevante.

 

Go to Top