Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Assessment

En individual- og socialpsykologisk dialog

Kurset gentages i 2020 med visse spændende ændringer – tilmeld dig her og læs den nye kursusbeskrivelse her!

Hent komplet kursusbeskrivelse her

Assessment kurset er for dig, der ønsker at opnå et grundlæggende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation samtidig med at blive introduceret til en kritisk og socialpsykologisk inspireret tilgang til måder at gribe undersøgelse og vurdering an på. Gennem de 8 dages kompetent undervisning vil du blive præsenteret for grundlæggende principper indenfor traditionel assessment, samt de differentialdiagnostiske overvejeleser, der bør ligge til grund. Dertil vil kurset byde på konstruktiv kritisk stillingtagen til emnet, samt en præsentation af spændende alternative forståelser og praksisser vedrørende assessment i form af en socialpsykologisk/dialogisk tilgang.

Kurset er primært rettet mod psykologer, som arbejder i forskellige terapeutiske praksisser og er på vej mod uddannelsen til specialist i psykoterapi, voksne. Kurset er netop godkendt af Psykologforeningen som ”Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 10.2., 48 timer“.

Undervisningen forestås af tre særdeles kompetente praktikere med hvert deres speciale og med årelang undervisningserfaring. De vil gennem engagerende og delagtiggørende undervisning guide deltagerne rundt i både det teoretiske såvel som den praktiske udførsel af relevante temaer ved assessment. Undervisningen vil således være en blanding af oplæg, dialog og øvelser. Og til slut vil alle tre undervisere mødes i en fælles dialog om feltets udfordringer.

Læs herunder de overordnede overskrifter for kurset. Vil du læse mere detaljeret om kursets indhold, kan du læse KURSUSBESKRIVELSEN.

Læs om de tre undervisere:
Christian Møller Pedersen
Louise Brückner Wiwe
Tom Strong

 

Kursets to målsætninger

Målsætningen for dette kursus er todelt:

  • At deltagerne opnår indsigt i de anvendte undersøgelsesmetoders muligheder og begrænsninger, samt at de opnår færdighed i at kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper. I forhold til dette mål, vil undervisningen understrege, at assessment skal være målstyret og berøre udredning af flere forskellige sagstyper med særlig henblik på mere komplicerede opgaver. Dette kursus vil særligt have fokus på områder vurderet relevante for terapeuter og dermed belyse differentialdiagnostik, komplicerede problemtyper, neuropsykologiske problemstillinger og relationsrelaterede problemforståelser.
  • At deltagerne kan stille sig nysgerrigt og kritisk an til de forståelsesformer, som assessment traditionelt bygger på, nemlig en hovedsageligt individualpsykologisk tilgang. Dertil præsenteres en alternativ, og konstruktiv tilføjelse i form af en socialpsykologisk inspireret tilgang til assessment. De to forskellige anskuelsesformer og tilgange vil i slutningen af kurset sættes i relation til hinanden, således at deltagerne får mulighed for at arbejde med at finde sin egen velbegrundede og høje faglige vej i egen assessment-praksis.

 

De to moduler

Kurset er opdelt i to moduler af 4 dage, og der vil blive lagt stor vægt på at forbinde teori og praktik, således at de pædagogiske metoder vil veksle mellem oplæg, øvelser, casemateriale, diskussioner og opsamlinger i plenum. På den sidste dag vil de tre undervisere desuden indgå i en fælles paneldiskussion af kursets emner.

 

Modul 1. 15.-18. januar 2018

Dag 1. Introduktion til Assessment–begrebet

    Underviser: Christian Møller Pedersen

Dag 2. Den Kategorielle tilgang

    Underviser: Christian Møller Pedersen

Dag 3. Organiske Tilstande

    Underviser: Louise Brückner Wiwe

Dag 4. Neuropsykologisk Assessment

    Underviser: Louise Brückner Wiwe

 

Modul 2. 19.-22. februar 2018

Dag 1. Personlighedspsykologisk Assessment

    Underviser: Louise Brückner Wiwe

Dag 2. Kritiske Refleksioner over Assessment

    Underviser: Tom Strong

Dag 3. Assessment som Vurdering af Forandring

    Underviser: Tom Strong

Dag 4. Fælles Dialog og Opsamling

    Undervisere: Tom Strong, Louise Brückner Wiwe og Christian Møller Pedersen

 

Meritering

Kurset forventes godkendt som ”10.2. Assessment. – Systematisk klinisk udredning og vurdering 48 timer” under voksenmodulet. Tidligere også differential-diagnostik. Du kan se Psykologforeningens krav til kurset her: http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/voksenmodulet/

Litteratur

Der vil være en del obligatorisk læsestof til kurset. Denne litteratur vil blive tilgængelig for deltagerne senest 2 måneder før kursusstart. Det forventes, at kursusdeltagerne har forberedt sig til kursusdagene ved at have læst den obligatoriske litteratur.

Go to Top